A+ R A-

Építészeti Kollégium

Fő célok:

- Állandó kiállítás megszervezése és üzemeltetése, változó kiállítási anyaggal. "Pápai Építészeti Múzeum"

- Pápával és a régióval foglalkozó építészeti kiadványok megjelenítése,

- Részt vesz kutatásokban, adatgyűjtésben

- Tanulmányokat, konferenciákat, előadásokat és vitákat szervez, illetve tart magyar és külföldi résztvevők számára

- Feldolgozza a kutatásokat, adatgyűjtések, konferenciák eredményeit

- Gondoskodik a kutatási eredmények, tanulmányok, vitaanyagok folyóiratban, tanulmánykötetben történű publikálásáról